ÖDEV KILAVUZU

Türk Edebiyatı Bölümü’nde hazırlanan ödevler içerik ve biçim açısından aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır.

İçerik

  • Türk Edebiyatı Bölümü’nde hazırlanan bütün ödevler özgün ve yetkin olmalıdır. Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalara dayanan bu ödevler, gösterilen kaynaklar dışında bütünüyle ödevi hazırlayan kişiye ait gözlem ve yorumlardan oluşmalı, kusursuz bir Türkçe ile yazılmalı ve yayımlanabilir nitelikte olmalıdır.
  • Ödevlerin hazırlanışında “Lisansüstü Tez Kılavuzu”nun “Yazılı Anlatım Kuralları” ve “Seçilmiş Bibliyografya’nın Hazırlanması” başlıklı bölümlerinde belirtilen kurallar özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Ödevlerin konusu, boyutu ve izlenecek yöntem konusunda o ödev için özgül olarak belirtilen diğer kurallara uyulmalıdır.

Biçim

  • Sayfanın bütün kenarlarında 2,5 cm’lik boşluk bırakılmalı, metnin tamamı bu sınırlar içinde kalmalıdır.
  • Metin, Times New Roman ya da Arial ile 12 punto olarak yazılmalıdır.
  • İlk sayfanın sol üst köşesinde yazarın adı ve soyadı, ödevin teslim edileceği öğretim üyesinin kısa unvanı ve soyadı, dersin kodu ve teslim edildiği günün tarihi alt alta tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tüm sayfaların sağ üst köşesinde yazarın soyadı ve sayfa numarası “header” kısmında görünmelidir.
  • Konu başlığı sayfanın ortasında bulunmalı, başlık ve alt başlıklar için koyu yazı seçeneği kullanılmalıdır.
  • Metnin sağ tarafı hizalanmamalıdır.
  • Asıl metnin bütünü ve kaynaklar çift aralıklı olarak yazılmalıdır.
  • “Kaynaklar”, bu başlık ile belirtilmeli, bu bölüm bir sayfaya yakın ya da daha fazlaysa yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Bir okuma raporu örneği için tıklayınız.