İletişim

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü
06800 Bilkent — Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (312) 290 27 11
E-posta: turkedeb@bilkent.edu.tr