ÖĞRETİM ÜYELERİ

Mehmet KalpaklıMEHMET KALPAKLI, Doç. Dr, Bölüm Başkanı

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra Tarih Bölüm başkanlığını sürdüren Dr. Mehmet Kalpaklı, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde Divan şairlerinden Fevrî hakkındaki tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı ve Washington Üniversitesi Yakındoğu Dillleri ve Medeniyeti Bölümü’nde sürdürdüğü tezini tamamlayarak doktora derecesini aldı. Bugüne kadar İngilizce ve Türkçe olarak, çoğunlukla Divan şiiri hakkında pek çok makale, ansiklopedi maddesi kaleme alan, bildiri ve konferans veren Dr. Kalpaklı’nın en önemli yayınları arasında Walter G. Andrews ve Najaat Black ile birlikte hazırladıkları Ottoman Lyric Poetry: An Anthology (1997) başlıklı çalışma sayılabilir. Bunun yanı sıra edisyonunu yaptığı çeşitli kitaplar vardır. Bunlar arasında Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (1999) ile Halide Edip Adıvar’ın bütün yapıtlarının (açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metinler) yayımı yer almaktadır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce olarak yaptığı çeviriler yanında Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler adlı kitap ile Kitaplık dergisinde yayımlanan Osmanlıcadan çevriyazı ve sadeleştirme çalışmaları bulunan Dr. Mehmet Kalpaklı’nın Divan şiirinde bilgisayar kullanımına ilişkin çalışmaları da vardır. Hâlen, bu konuda Bilkent ve Washington üniversitelerinin ortak projesinde görev yapmaktadır.

www.mehmetkalpakli.com
Telefon: (+90) 312 290  2386             e-posta: kalpakli@bilkent.edu.tr

ZEYNEP SEVİNER, Yard. Doç. Dr.

36bc64c

Zeynep Seviner, Bilkent Türk Edebiyatı Bölümü’ne Eylül 2015’te katılmıştır. 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde lisans derecesini, 2008’de Washington Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde yüksek lisans derecesini ve aynı üniversitenin Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde doktora derecesini tamamlayan Seviner, geç Osmanlı döneminde edebi alan, basın dünyası ve yazarlık, arzu, cinsellik ve anlatı, beşeri bilimlerde bilgisayar kullanımı gibi konularda yayınlar yapmıştır. Başlıca araştırma alanları arasında, basın ve yayın tarihi, gazetecilik ve edebiyat ilişkisi, çeviri, görsel kültür edebiyat alanında modernleşme bulunmaktadır.

CV                                                     
Telefon:   (+90) 312 290  3283   e-posta: seviner@bilkent.edu.tr

ETIENNE CHARRIÈRE, Yard. Doç. Dr. (1 Eylül 2017 itibariyle göreve başlayacaktır.)

Etienne Charrière, 2008 yılında Cenevre Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde CHARRIERE Fotolisans derecesini tamamladı. 2016 yılında Michigan Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2016-17 akademik yıl boyunca Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası bursiyer olarak araştırmalarına devam etti. Sürmekte olan kitap projesi on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da roman kültürünün gelişimini inceliyor. Çokdilli bir çerçeveye sahip bu proje, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde ortaya çıkan modern düzyazı kurmaca geleneklerinin birbirleriyle olan bağlantısının altını çiziyor ve İstanbul’da Osmanlıca (Ermeni harfli Türkçe ve Karamanlıca metinler de dahil olmak üzere), Yunanca, Ermenice ve Ladino dillerindeki hem özgün hem de çeviri romanları analiz ediyor.

CV
Telefon:                                               e-posta:

KUDRET EMİROĞLU

1956 Trabzon doğumlu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi kudret_emirogluUluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kültür tarihi, şehir tarihi, yerel tarih ve İkinci Meşrutiyet dönemi ile karşılaştırmalı etimoloji üzerine makaleleri ve kitapları yayınlandı. İngilizce ve Osmanlıcadan çeviriler ve editörlük yaptı. Önce Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nda sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde Osmanlıca dersi verdi. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından ve yayın yönetmenidir. Birçok İngilizce çeviri, Osmanlıca çevrimyazı kitabı bulunmaktadır. Yayınlanmış telif kitapları şunlardır:

Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, 1989.

Anadolu’da Devrim Günleri, 1999.

Mardin, Cemaat – Aşiret – Devlet, 2000 (Suavi Aydın, Oktay Özel, Süha Ünsal’la birlikte).

Gündelik Hayatımızın Tarihi, 2001.

Yoldaşımız At, 2002, (Ahmet Yüksel’le birlikte).

Antropoloji Sözlüğü, 2003 (Suavi Aydın’la birlikte).

Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara, 2005 (Suavi Aydın, Ömer Türkoğlu, Ergi Deniz Özsoy’la birlikte).

Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi, Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü, 2015.

CV
Telefon:                                               e-posta: kudret@kebikec.org

AHMET GÜRATA, Yard. Doç. Dr., İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı

Ahmet Gürata

Türkiye’de yeniden-çevrim filmler ve kültürlerarası alımlama konusunu ele alan doktora tez çalışmasını Londra Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Türkiye sinema tarihi, alımlama, yeniden-çevrim ve belgesel konusundaki araştırmaları çeşitli derleme ve dergilerde yayınlanmıştır. Son dönemde araştırmaları dijital veritabanı, karşılaştırmalı ve dijital film araştırmaları konularına yönelmiştir. Aynı zamanda Gezi Festival’in program danışmanı ve Docedge: Asya Belgesel Forumu’nun eğitmenlerindendir. Sinema Yazarları Derneği ve Belgesel Sinemacılar Birliği üyesidir.

CV
Telefon: (+90) 312 290  1749                           e-posta: gurata@bilkent.edu.tr
Ofis: FF 117                                                           web sitesi: www.agircekim.org

NIL TEKGUL 8 VS- MAIL copy

NİL TEKGÜL, Dr.

Nil Tekgül, 1987 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. 1996 yılında Seattle Üniversitesi Albers School of Business and Administration Finans bölümünde ve 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde  tamamlamış olduğu yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. 2016 yılında  Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde  “A Gate to the Emotional World of Pre-modern Ottoman Society: An Attempt to Write Ottoman History from the Inside Out” adlı tezi ile doktora derecesini  almıştır. İlgi alanları arasında Osmanlı örneğinde duyguların tarihi, kavramlar tarihi, erken modern Osmanlı toplumunda gündelik hayat, Osmanlı politik kavram ve söylem analizi yer almaktadır.

CV
Telefon:                                               e-posta: niltekgul@yahoo.com