ÖĞRETİM ÜYELERİ

MEHMET KALPAKLI, Doç. Dr., Bölüm Başkanı

Mehmet Kalpaklı

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ndeki öğretim üyeliğininyanı sıra Tarih Bölüm başkanlığını sürdüren Dr. Mehmet Kalpaklı, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde Divan şairlerinden Fevrî hakkındaki tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı ve Washington Üniversitesi Yakındoğu Dillleri ve Medeniyeti Bölümü’nde sürdürdüğü tezini tamamlayarak doktora derecesini aldı. Bugüne kadar İngilizce ve Türkçe olarak, çoğunlukla Divan şiiri hakkında pek çok makale, ansiklopedi maddesi kaleme alan, bildiri ve konferans veren Dr. Kalpaklı’nın en önemli yayınları arasında Walter G. Andrews ve Najaat Black ile birlikte hazırladıkları Ottoman Lyric Poetry: An Anthology (1997) başlıklı çalışma sayılabilir. Bunun yanı sıra edisyonunu yaptığı çeşitli kitaplar vardır. Bunlar arasında Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (1999) ile Halide Edip Adıvar’ın bütün yapıtlarının (açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metinler) yayımı yer almaktadır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce olarak yaptığı çeviriler yanında Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler adlı kitap ile Kitaplık dergisinde yayımlanan Osmanlıcadan çevriyazı ve sadeleştirme çalışmaları bulunan Dr. Mehmet Kalpaklı’nın Divan şiirinde bilgisayar kullanımına ilişkin çalışmaları da vardır. Hâlen, bu konuda Bilkent ve Washington üniversitelerinin ortak projesinde görev yapmaktadır.

CV
Telefon: (+90) 312 290  2386                          e-posta: kalpakli@bilkent.edu.tr
Ofis:                                                                    web sitesi: www.mehmetkalpakli.com

ZEYNEP SEVİNER, Yard. Doç. Dr.

36bc64c

Zeynep Seviner, Bilkent Türk Edebiyatı Bölümü’ne Eylül 2015’te katılmıştır. 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde lisans derecesini, 2008’de Washington Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde yüksek lisans derecesini ve aynı üniversitenin Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde doktora derecesini tamamlayan Seviner, geç Osmanlı döneminde edebi alan, basın dünyası ve yazarlık, arzu, cinsellik ve anlatı, beşeri bilimlerde bilgisayar kullanımı gibi konularda yayınlar yapmıştır. Başlıca araştırma alanları arasında, basın ve yayın tarihi, gazetecilik ve edebiyat ilişkisi, çeviri, görsel kültür edebiyat alanında modernleşme bulunmaktadır.

CV
Telefon: (+90) 312 290  3283                     e-posta: seviner@bilkent.edu.tr
Ofis:                                                               web sitesi:

ETIENNE CHARRIÈRE, Yard. Doç. Dr. 

CHARRIERE FotoEtienne Charrière, 2008 yılında Cenevre Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde lisans derecesini tamamladı. 2016 yılında Michigan Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2016-17 akademik yıl boyunca Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası bursiyer olarak araştırmalarına devam etti. Sürmekte olan kitap projesi on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da roman kültürünün gelişimini inceliyor. Çokdilli bir çerçeveye sahip bu proje, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde ortaya çıkan modern düzyazı kurmaca geleneklerinin birbirleriyle olan bağlantısının altını çiziyor ve İstanbul’da Osmanlıca (Ermeni harfli Türkçe ve Karamanlıca metinler de dahil olmak üzere), Yunanca, Ermenice ve Ladino dillerindeki hem özgün hem de çeviri romanları analiz ediyor.

CV
Telefon:  (+90) 312 290 2979           e-posta:etiennecharriere@bilkent.edu.tr
Ofis: FA114A                                         web sitesi:

ÖZER ERGENÇ, Prof. Dr.

Ozer Ergenc-4 (1) (1)

1945 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğdu.Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda yaptı.( 1962-1966). 1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptı.1969-1979 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak çalıştı. 1974 yılında ” 1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehir Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Hayatı Hakında Bir Araştırma Denemesi” başlıklı tezi ile “Edebiyat Doktoru”; 1979 yılında aynı kürsüde “XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Yönetsel, Sosyal ve Ekonomik Durumu Hakkında Bir Araştırma” konulu tezi ile “Üniversite Doçenti”; 1988’de aynı bölümde “Üniversite Profesörü” ünvanını aldı. Ayrıca 1979-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “part time” dersler verdi. Hâlen Bilkent Üniversitesi’nde  Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Türk Tarih Kurumu üyeliği de yapmış olan Prof. Dr. Özer Ergenç,  Türk Tarih Vakfı üyesidir.

CV
Telefon: (+90) 312 290 1633                         e-posta: oergenc@bilkent.edu.tr
Ofis:                                                                   web sitesi:

KUDRET EMİROĞLU

kudret_emiroglu1956 Trabzon doğumlu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kültür tarihi, şehir tarihi, yerel tarih ve İkinci Meşrutiyet dönemi ile karşılaştırmalı etimoloji üzerine makaleleri ve kitapları yayınlandı. İngilizce ve Osmanlıcadan çeviriler ve editörlük yaptı. Önce Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nda sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde Osmanlıca dersi verdi. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından ve yayın yönetmenidir. Birçok İngilizce çeviri, Osmanlıca çevrimyazı kitabı bulunmaktadır. Yayınlanmış telif kitapları şunlardır:

Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, 1989.

Anadolu’da Devrim Günleri, 1999.

Mardin, Cemaat – Aşiret – Devlet, 2000 (Suavi Aydın, Oktay Özel, Süha Ünsal’la birlikte).

Gündelik Hayatımızın Tarihi, 2001.

Yoldaşımız At, 2002, (Ahmet Yüksel’le birlikte).

Antropoloji Sözlüğü, 2003 (Suavi Aydın’la birlikte).

Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara, 2005 (Suavi Aydın, Ömer Türkoğlu, Ergi Deniz Özsoy’la birlikte).

Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi, Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü, 2015.

CV
Telefon:                                                                e-posta: kudret@kebikec.org
Ofis:                                                                      web sitesi:

AHMET GÜRATA, Yard. Doç. Dr., İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı

Ahmet Gürata

Türkiye’de yeniden-çevrim filmler ve kültürlerarası alımlama konusunu ele alan doktora tez çalışmasını Londra Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Türkiye sinema tarihi, alımlama, yeniden-çevrim ve belgesel konusundaki araştırmaları çeşitli derleme ve dergilerde yayınlanmıştır. Son dönemde araştırmaları dijital veritabanı, karşılaştırmalı ve dijital film araştırmaları konularına yönelmiştir. Aynı zamanda Gezi Festival’in program danışmanı ve Docedge: Asya Belgesel Forumu’nun eğitmenlerindendir. Sinema Yazarları Derneği ve Belgesel Sinemacılar Birliği üyesidir.

CV
Telefon: (+90) 312 290  1749                           e-posta: gurata@bilkent.edu.tr
Ofis: FF 117                                                        web sitesi: www.agircekim.org

NİL TEKGÜL, Dr.

NIL TEKGUL 8 VS- MAIL copyNil Tekgül, 1987 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. 1996 yılında Seattle Üniversitesi Albers School of Business and Administration Finans bölümünde ve 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde  tamamlamış olduğu yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. 2016 yılında  Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde  “A Gate to the Emotional World of Pre-modern Ottoman Society: An Attempt to Write Ottoman History from the Inside Out” adlı tezi ile doktora derecesini  almıştır. İlgi alanları arasında Osmanlı örneğinde duyguların tarihi, kavramlar tarihi, erken modern Osmanlı toplumunda gündelik hayat, Osmanlı politik kavram ve söylem analizi yer almaktadır.

CV
Telefon:                                                                e-posta: niltekgul@yahoo.com
Ofis:                                                                      web sitesi:

MURAT DEVRİM DİRLİKYAPAN, Dr.

Devrim Dirlikyapan

 1974 Nevşehir doğumlu. 1997’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. “İkinci Yeni Dışında Bir Şair: Edip Cansever” başlıklı yüksek lisans tezini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2003’te tamamladı. 2007’de aynı bölümden “Phoenix’in Evrimi: Edip Cansever’de Dramatik Monolog” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Doktora tezine dayanan çalışması, Ölümü Gömdüm, Geliyorum: Edip Cansever Şiirinde Varolma Biçimleri adıyla yayımlandı (Metis, 2013). Edip Cansever’in düzyazılarından ve söyleşilerinden oluşan Şiiri Şiirle Ölçmek (YKY, 2009) ve Nevşehirli Âşık Ahmet’in şiirlerinin bir güldestesi niteliğindeki Yokluğun Derdi: Nevşehirli Âşık Ahmet’in Yaşamı, Sanatı, Şiirleri (Ürün, 2014) adlı kitapları yayına hazırladı. İlk şiir kitabı Epitaph (Çankaya Belediyesi, 1995), çeşitli ödüllere layık görüldü. Karla Gelen (Bilgi, 1998) ise 1997 Behçet Aysan Şiir Ödülü ile 1999 Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü kazandı. Üçüncü şiir kitabı İmdat İşaretleri, 2014’te Yitik Ülke Yayınları arasından çıktı. 2007’den beri öğretim üyesi olarak çalışan Dirlikyapan’ın ilgi alanları arasında Modern Türkçe şiir, sinema ve edebiyat ilişkisi, yaratıcı yazarlık ve edebiyat kuramları bulunmaktadır.

CV
Telefon: (+90) 312 290 2382                     e-posta: dirlikyapan@bilkent.edu.tr
Ofis:                                                              web sitesi: