Mezunlarımız

2023 Mezunlarımız

Elif Bürümlü Kısa

Elif-photo2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl ODTÜ’de Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda, Doç. Dr. Başak Şahin-Acar ile birlikte yürüttüğü yüksek lisans tezi kapsamında, duygusal anılar hakkında aile konuşmalarını anne, baba ve çocukların bireysel katkıları açısından incelemiş ve uzmanlığını bu alanda almıştır. 2017 yılında, 2018-2021 yılları arasında, annelerin 3-5 yaş arasındaki çocuklarına kitap okurken kullandıkları dil özelliklerinin çocukların zihin kuramı gelişimine etkisini araştıran TÜBİTAK destekli boylamsal bir çalışmanın yürütücülüğünü üstlenmiştir. Araştırma ve ilgi alanları; ebeveyn-çocuk anlatı etkileşimleri ile bu etkileşimlerin okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel gelişim alanlarına (örn. dil gelişimi, zihin kuramı becerisi, bellek gelişimi) katkılarıdır. Elif 2023 yılında bölümümüzden başarıyla mezun olmuştur.

İletişim: elif.burumlu@bilkent.edu.tr

Busenur Başaran

Buse Fotoğraf

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2020 yılında yüksek şeref derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında gönüllü olarak birçok projede araştırma asistanı olma fırsatı bulmuştur. Çalıştığı projeler içerisinde, çocukların sosyal öğrenme sürecinde yanıltıcı ifadelere ilişkin yaklaşımlarını etkileyebilecek bilişsel ve sosyal faktörlerin incelenmesi ve sosyal öğrenme sürecinde geçmiş zaman kiplerinin çocukların seçici güveni üzerindeki etkilerinin incelenmesi vardır. Mezun olduktan sonra 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezini Dr. Öğretim Üyesi Jedediah W.P. Allen danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma ve ilgi alanları genel olarak, sosyal biliş ve sosyal öğrenmedir. Yüksek lisans tezini çocukların seçici güven kararlarını etkileyen faktörlerin etkisinin bilgi ve sosyal beceriye dayalı iki farklı alanda değişimi üzerine yürüten Buse 2023 yılında bölümümüzden başarıyla mezun olmuştur.

İletişim: busenur.basaran@bilkent.edu.tr

Onur Sunay

Onur-Photo

Psikoloji bölümünden yüksek şeref derecesiyle ve Felsefe yan dalı ile lisansını 2020‘de Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli alanlardaki projelerde yer aldıktan sonra aynı sene gelişimsel psikoloji yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Psikolojiyle felsefeyi birlikte ele alan Onur’un ilgi alanları sosyal biliş, sosyal öğrenme, bilişsel gelişim ve bilişsel bilimlerdir. Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Jedediah Allen ile sosyal öğrenmenin bir alt alanı olan doğruluk-tereddüt uyumu anlayışı üzerine 7, 9 ve 11 yaşındaki çocuklarla tez çalışmasını tamamlamasının ardından 2023 yılında bölümümüzden başarıyla mezun olmuştur.

İletişim: onur.sunay@bilkent.edu.tr


Ferhan Kübra Dönmez

Ferhan Kübra DönmezFerhan Kübra lisans eğitimini 2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli dersler kapsamında ve mezuniyetinin ardından gönüllü olarak Prof. Dr. Sibel Kazak- Berument önderliğindeki ODTÜ Çocuk Gelişim Laboratuvarı’nda ve Doç. Dr. Başak Şahin- Acar önderliğinde ODTÜ Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda yürütülen çeşitli projeler, yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarında görev almıştır. 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans programına kabul edilen Ferhan Kübra, bitirme tezi çalışmalarını Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen danışmanlığında tamamlayarak 2023 yılında bölümümüzden başarıyla mezun olmuştur.

İletişim: kubra.donmez@bilkent.edu.tr

2022 Mezunlarımız

Setenay Evsen

Setenay - PhotoSetenay lisans eğitimini 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında gönüllü öğrenci olarak çalışmaya başladığı Bilkent Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında mezuniyetine kadar görev almıştır. Bu süre esnasında, Doç. Dr. Hande Ilgaz’ın danışmanlığı ile annelerin üç farklı bağlamda (anı, yakın gelecek ve plan) gösterdikleri anlatı stilleri ve çocukların planlama yetenekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bitirme projesini tamamlamıştır. Okul öncesi yaş grubunda sosyal ve bilişsel gelişim üzerine odaklanan Setenay, özellikle anne ve çocuk arasında gerçekleşen konuşmalar ve annelerin anlatı stillerinin çocukların bilişsel yetenekleri (örn. zihin kuramı, hafıza ve zihinsel zaman yolculuğu) üzerindeki etkisine ilgi duymaktadır. Yüksek lisans tez çalışması olarak annelerin kullandığı zihinsel kelimelerin, çocukların bilişsel gelişimine katkılarını incelerek 2022 yılında bölümümüzden başarıyla mezun olmuştur. Ottawa Universitesi doktora programına kabul alan Setenay, akademik çalışmalarına Kanada’da devam etmektedir.

 


Esin Bodur

esin bodurYeditepe Üniversitesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Asıl bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olan Esin, Psikoloji bölümünde çift anadal yaparak her iki bölümden lisans derecesini başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitiminin iki senesi boyunca, nöropsikolojik testlerin İstanbul genelinde normlarının oluşturulması için yapılan bir araştırmada veri toplanması ve verilerin analizinin yapılmasına yardım etmiştir. Ayrıca, Tohum Otizm Vakfı’nda İstanbul genelinde otizmin yaygınlığını araştıran bir çalışmada gönüllü araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2019 yılında Yüksek Lisans eğitimi için Bilkent Üniversite’si Gelişim Psikolojisi programına kabul alan Esin, çalışmalarını Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmüş ve başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince odaklandığı araştırma konuları ise, anne ve çocuk arasındaki sözlü iletişimin, çocuğun dil gelişimine olan etkileri ve çocuğun dil becerisinin de zihin kuramı becerisine olan etkileridir.

 

 

 

 


İrem Öztürk

İrem Öztürk, FotoğrafLisans eğitimini 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı’nda gönüllü öğrenci olarak başladığı çalışmalarına halen devam etmektedir. Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürüttüğü bitirme projesinde Türkçe’nin kanıtsallığı ve çocukların zihin kuramı becerisi arasındaki ilişkiyi ele almıştır. 2020 yılında, Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yüksek lisans çalışmalarına başlayan İrem, yüksek lisans tezinde okul öncesi yaş grubundaki çocukların, başkalarının düşüncelerini anlamlandırma süreçlerini etkileyen dil özelliklerini incelemiş ve bölümümüzden başarıyla mezun olmuştur. Çalışma ve ilgi alanları ise, psikodilbilim ve kültür – sosyal biliş ilişkisi olarak sıralanabilir. Şuan çalışmalarına pratik alanda devam etmektedir.


 

 

 

 

2021 Mezunlarımız

Serra Balcı

serraPsikoloji lisans eğitimini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
tamamlayan Serra, bu süreçte ilgi duyduğu Gelişim Psikolojisi alanına yönelik ODTÜ psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda Doç. Dr. Başak Şahin-Acar’ın yürüttüğü çalışmalarda aktif görev almıştır. 2018 yazından itibaren Bil-Ge Laboratuvarı’nda gönüllü öğrenci olarak çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına kabul alan Serra, iki yıl boyunca Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında, zihin kuramı gelişimi ve dil kullanımının zihin kuramı becerisi üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürütmüş ve 2021 yılında başarıyla mezun olmuştur. Şuan Ankara TED Üniversitesi “Gelişim odaklı çocuk ve ergen psikolojisi” bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 


Bartuğ Çelik

Bartuğ Çelik

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Felsefe bölümünde 2019 yılında yüksek şeref derecesi ile tamamlamıştır. Yine 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Lisans bitirme tezini, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen ile 3 ile 5 yaş arası anaokulu çocuklarının hangi yaşta nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri soyut düşünmeye başladığı üzerine yapmıştır. Yüksek lisans sürecinde ise Bil-Ge Laboratuvarı’nda, “Geçmiş zaman kiplerinin Türk çocuklarının seçici güvenine etkisi” adlı çalışmanın koordinatörlüğünü yürütmüş ve 2021 yılında okulumuzdan başarıyla mezun olmuştur. Orta Avrupa Üniversitesi’nde (Central European University-CEU) doktora programına kabul alan Bartuğ, akademik çalışmalarına Avusturya’da devam etmektedir.


Aslı Yasemin Bahar

ayb fotoğraf

Bilkent Üniversitesi Psikoloji lisans programını onur derecesi ile bitiren Yasemin, Bilkent Psikoloji Laboratuvarları’nda 2014 yılından beri çalışmaktadır. Temel ilgi alanları sosyal ve bilişsel gelişim psikolojisidir. Lisans bitirme tezinde okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimi ve güven değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  2018 yılında yine Bilkent Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Bu süreçte, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen denetiminde yürütülen “Çocukların yanıltıcı ifadelere dair anlayışının sosyalleşmesi” konulu araştırmanın eş koordinatörlüğünü yürütmüştür. Yüksek lisans tezi kapsamında, okul öncesi dönemdeki çocukların taklit becerilerini ve bu becerilerin çocukların sosyal gelişimine ve kültürel öğrenmelerine katkısını araştıran Aslı Yasemin, 2021 yılında Bil-Ge Laboratuvarı’ndan başarıyla mezun olmuştur.


2018-2019 Mezunlarımız

Bahar Bozbıyık

Bahar BozbıyıkHem lisans hem de yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde, ebeveynlerin hikâye anlatırken ve serbest oyun ortamında kullandıkları dilin çocukların sosyal-bilişsel becerileri ile ilişkisini araştıran çalışmayı Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmüştür. Araştırma ve ilgi alanları, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ve bilişsel gelişimleri, dil gelişimi, Türk dilinin çocukların sosyo-bilişsel gelişimlerine olan etkisi ve sosyo-bilişsel gelişimde hikâye kitaplarının ve oyunun rolüdür. Şu anda çalışmalarına akademik alan dışında devam eden Bahar, kurulduğu yıldan bu yana Bil-Ge Laboratuvarı’na önemli katkılarda bulunmuştur. 

 

 

 


 

Feride Nur Haskaraca-Kızılay

TOL_7325Lisans eğitimini 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Feride, lisans bitirme tezi kapsamında, annelerin hikaye anlatımı sırasında kullandıkları değerlendirici araçlar ile çocuğun zihin kuramı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yüksek lisans eğitimine yine Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam eden Feride, Doç. Dr. Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Allen danışmanlığında yürüttüğü, Türk kültüründe dilin, çocukların zihin kuramı gelişimine olan etkilerini araştırdığı teziyle geçtiğimiz sene mezun olmuştur. Kişisel ilgi alanları zihin kuramı ve gelişimi, zihin kuramına etki eden faktörler ve atipik gelişimdir. Şu anda doktora eğitimi almak üzere Göttingen Üniversitesi’ne giden Feride, çalışmalarına Almanya’da devam etmektedir.

 


 

2017-2018 Mezunlarımız

Emre Aydın

Emre AydınPsikoloji lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilişsel ve sosyal-bilişsel gelişim alanlarına odaklanan Emre, çocuklardaki öğrenme süreçlerini anlama konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu konudaki araştırması ise; Doç. Dr. Hande Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen ile birlikte yürüttükleri “Anaokulu Çocuklarının Hikaye ve Enformasyonel Kitaplardan Bilgi Edinimleri” adlı çalışmadır. Bu araştırmada amaç, çocukların hikâye ve enformasyonel türlerindeki kitaplardan bilgi öğrenimlerini karşılaştırarak, çocukların değişik türdeki bu kitaplardan öğrendikleri bilginin yoğunluğunu ve çocukların bilginin güvenilirliği konusundaki yargılarını anlamaktır. Emre bu çalışmasını başarıyla tamamlayarak yüksek lisans derecesini almıştır. Şu anda Simon Fraser Üniversitesi(SFU) psikoloji programında doktora yapmakta olan Emre, akademik çalışmalarına Kanada’da devam etmektedir.


 

Ecem Mutlu

Ecem Mutlu (1) (300 x 200)Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamlayan Ecem, yüksek lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmiştir. Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tez çalışmasında, annelerin çocuklarına kitap okurken kullandıkları farklı kitap okuma stillerini ve bu stillerin çocukların dil gelişimi ve muhakeme becerileri ile olan ilişkisini incelemiştir. Tez çalışmasına ek olarak, Dr. Öğr. Üyesi Hande Ilgaz ile birlikte, ebeveynlerin çocukların oyunu hakkındaki algı, tutum ve davranışlarını inceleyen bir araştırmada da yer almıştır. Araştırma alanları, sosyal ve bilişsel gelişim, dil gelişimi, oyun, resimli çocuk kitapları ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin bu gelişim alanlarına olan etkisidir. Güncel olarak İstanbul Medipol Üniversitesi’nde İngilizce okutman olarak görev almaktadır.

 


Cansu Sümer

Cansu SümerCansu Sümer, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılından beri Bilkent Üniversitesi Gelişim Laboratuvarı’nda araştırma asistanlığı yapmakta olan Cansu, lisans bitirme tezini Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen’ın yürütücülüğünde 3 ve 5 yaşları arasındaki çocuklarda aşırı taklit ve seçici güven arasındaki ilişkiler üzerine yapmıştır. Yüksek lisans bitirme projesinde ise yine Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen’ın danışmanlığında, anaokulu çağındaki çocukların dijital medya kullanımları ile sosyal ve bilişsel becerileri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan Cansu, 2018 yılında yüksek lisans derecesini almıştır. Şu anda Duisburg-Essen Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan Cansu, akademik çalışmalarına Almanya’da devam etmektedir.