Mezunlarımız

2021 Mezunlarımız

Serra Balcı

serraPsikoloji lisans eğitimini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
tamamlayan Serra, bu süreçte ilgi duyduğu Gelişim Psikolojisi alanına yönelik ODTÜ psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda Doç. Dr. Başak Şahin-Acar’ın yürüttüğü çalışmalarda aktif görev almıştır. 2018 yazından itibaren Bil-Ge Laboratuvarı’nda gönüllü öğrenci olarak çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına kabul alan Serra, iki yıl boyunca Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında, zihin kuramı gelişimi ve dil kullanımının zihin kuramı becerisi üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürütmüş ve 2021 yılında başarıyla mezun olmuştur.

 

 

 


Bartuğ Çelik

Bartuğ Çelik

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Felsefe bölümünde 2019 yılında yüksek şeref derecesi ile tamamlamıştır. Yine 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Lisans bitirme tezini, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen ile 3 ile 5 yaş arası anaokulu çocuklarının hangi yaşta nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri soyut düşünmeye başladığı üzerine yapmıştır. Yüksek lisans sürecinde ise Bil-Ge Laboratuvarı’nda, “Geçmiş zaman kiplerinin Türk çocuklarının seçici güvenine etkisi” adlı çalışmanın koordinatörlüğünü yürütmüş ve 2021 yılında okulumuzdan başarıyla mezun olmuştur.


Aslı Yasemin Bahar

ayb fotoğraf

Bilkent Üniversitesi Psikoloji lisans programını onur derecesi ile bitiren Yasemin, Bilkent Psikoloji Laboratuvarları’nda 2014 yılından beri çalışmaktadır. Temel ilgi alanları sosyal ve bilişsel gelişim psikolojisidir. Lisans bitirme tezinde okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimi ve güven değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  2018 yılında yine Bilkent Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Bu süreçte, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen denetiminde yürütülen “Çocukların yanıltıcı ifadelere dair anlayışının sosyalleşmesi” konulu araştırmanın eş koordinatörlüğünü yürütmüştür. Yüksek lisans tezi kapsamında, okul öncesi dönemdeki çocukların taklit becerilerini ve bu becerilerin çocukların sosyal gelişimine ve kültürel öğrenmelerine katkısını araştıran Aslı Yasemin, 2021 yılında Bil-Ge Laboratuvarı’ndan başarıyla mezun olmuştur.


2018-2019 Mezunlarımız

Bahar Bozbıyık

Bahar BozbıyıkHem lisans hem de yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde, ebeveynlerin hikâye anlatırken ve serbest oyun ortamında kullandıkları dilin çocukların sosyal-bilişsel becerileri ile ilişkisini araştıran çalışmayı Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmüştür. Araştırma ve ilgi alanları, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ve bilişsel gelişimleri, dil gelişimi, Türk dilinin çocukların sosyo-bilişsel gelişimlerine olan etkisi ve sosyo-bilişsel gelişimde hikâye kitaplarının ve oyunun rolüdür. Şu anda çalışmalarına akademik alan dışında devam eden Bahar, kurulduğu yıldan bu yana Bil-Ge Laboratuvarı’na önemli katkılarda bulunmuştur. 

 

 

 


 

Feride Nur Haskaraca-Kızılay

TOL_7325Lisans eğitimini 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Feride, lisans bitirme tezi kapsamında, annelerin hikaye anlatımı sırasında kullandıkları değerlendirici araçlar ile çocuğun zihin kuramı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yüksek lisans eğitimine yine Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam eden Feride, Doç. Dr. Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Allen danışmanlığında yürüttüğü, Türk kültüründe dilin, çocukların zihin kuramı gelişimine olan etkilerini araştırdığı teziyle geçtiğimiz sene mezun olmuştur. Kişisel ilgi alanları zihin kuramı ve gelişimi, zihin kuramına etki eden faktörler ve atipik gelişimdir. Şu anda doktora eğitimi almak üzere Göttingen Üniversitesi’ne giden Feride, çalışmalarına Almanya’da devam etmektedir.

 


 

2017-2018 Mezunlarımız

Emre Aydın

Emre AydınPsikoloji lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilişsel ve sosyal-bilişsel gelişim alanlarına odaklanan Emre, çocuklardaki öğrenme süreçlerini anlama konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu konudaki araştırması ise; Doç. Dr. Hande Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen ile birlikte yürüttükleri “Anaokulu Çocuklarının Hikaye ve Enformasyonel Kitaplardan Bilgi Edinimleri” adlı çalışmadır. Bu araştırmada amaç, çocukların hikâye ve enformasyonel türlerindeki kitaplardan bilgi öğrenimlerini karşılaştırarak, çocukların değişik türdeki bu kitaplardan öğrendikleri bilginin yoğunluğunu ve çocukların bilginin güvenilirliği konusundaki yargılarını anlamaktır. Emre bu çalışmasını başarıyla tamamlayarak yüksek lisans derecesini almıştır.


 

Ecem Mutlu

Ecem Mutlu (1) (300 x 200)Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamlayan Ecem, yüksek lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmiştir. Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tez çalışmasında, annelerin çocuklarına kitap okurken kullandıkları farklı kitap okuma stillerini ve bu stillerin çocukların dil gelişimi ve muhakeme becerileri ile olan ilişkisini incelemiştir. Tez çalışmasına ek olarak, Dr. Öğr. Üyesi Hande Ilgaz ile birlikte, ebeveynlerin çocukların oyunu hakkındaki algı, tutum ve davranışlarını inceleyen bir araştırmada da yer almıştır. Araştırma alanları, sosyal ve bilişsel gelişim, dil gelişimi, oyun, resimli çocuk kitapları ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin bu gelişim alanlarına olan etkisidir.

 


Cansu Sümer

Cansu SümerCansu Sümer, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılından beri Bilkent Üniversitesi Gelişim Laboratuvarı’nda araştırma asistanlığı yapmakta olan Cansu, lisans bitirme tezini Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen’ın yürütücülüğünde 3 ve 5 yaşları arasındaki çocuklarda aşırı taklit ve seçici güven arasındaki ilişkiler üzerine yapmıştır. Yüksek lisans bitirme projesinde ise yine Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen’ın danışmanlığında, anaokulu çağındaki çocukların dijital medya kullanımları ile sosyal ve bilişsel becerileri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan Cansu, 2018 yılında yüksek lisans derecesini almıştır.

 

 


Eski Mezunlarımız

Mezunlarımız

Mezunlarımız

Eda Cengiz: Bir süre Kids Academy Anaokulu’nda ve Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde çalışmış, ardından Başkent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına girmiştir.

Çağla Giray: Bilkent Üniversitesi’ndeki mezuniyetinin ardından Amerika’da bulunan Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisans-doktora birleşik programında akademik hayatını devam ettirmektedir.

Özlem Sumer: Koç Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında doktorasını sürdürmekte ve yine Koç Üniversitesi’nde bulunan Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda araştırmalarına devam etmektedir.

Laura Melisse Namer: Özyeğin Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikolojisi programında yüksek lisans yapmaktadır.

Selin Yalçın: Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Gizem Nazlıoğlu: Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik yükseklisansı yapmakta, aynı zamanda Renkli Bulutlar Anaokulu’nda çalışmaktadır.

Sedem Demir: Hollanda’da bulunan Maastricht Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

İzel Güleç: Ege Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı alanında yüksek lisans yapmakta, aynı zamanda Konak Belediyesi Danışma Merkezi’nde psikolog olarak çalışmaktadır.

Sude Ekinci: Onur Koleji’nde rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Nildem Gündoğdu: TCDD’de psikolog olarak çalışmaktadır.