Ekibimiz

Doç. Dr. Hande Ilgaz

b0f1ae7331f646d562bf6827c257384d

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, Lehigh Üniversitesi’nden doktorasını aldı. İlerleyen iki sene boyunca (2011-2013) doktora sonrası araştırmacı olarak Temple Üniversitesi’nde çalıştı.

Araştırma Alanları:

 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal-Bilişsel Gelişim

Araştırma Konuları:

 • Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dil gelişimi (kelime dağarcığı gelişimi ile hikaye anlama ve anlatma becerileri)
 • Oyun becerilerinin çocukların dil ve sosyal-bilişsel gelişimi üzerindeki katkıları
 • Annelerin dil kullanımının çocukların zihin kuramı gelişimi üzerine etkileri.

 

İletişim: hande.ilgaz@bilkent.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen

IMG_0040

2003 yılında Simon Fraser Üniversitesi Bilişsel Bilim Programı ile lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, 2012 yılında Lehigh Üniversitesi Bilişsel Bilim yan dal programı ile birlikte Gelişimsel Psikoloji alanında doktorasını aldı. 2011-2013 yılları arasında Rutgers Üniversitesi Robert Wood Johnson Araştırma Hastanesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Araştırma Alanları:

 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal-Bilişsel Gelişim

Araştırma Konuları

 • Çocuklarda taklit becerisi
 • Bilgi kazanımına kavramsal yaklaşım
 • Gelişime Action-based yaklaşımlar
 • Epistemik güven
İletişim: jallen@bilkent.edu.tr

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

Elif Bürümlü-Kısa

IMG_0939_jpg

2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl ODTÜ’de Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda, Doç. Dr. Başak Şahin-Acar ile birlikte yürüttüğü yüksek lisans tezi kapsamında, duygusal anılar hakkında aile konuşmalarını anne, baba ve çocukların bireysel katkıları açısından incelemiş ve uzmanlığını bu alanda almıştır. 2017 yılında, Bilkent Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlayan Elif, çalışmalarına halen Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında Bil-Ge Laboratuvarı’nda devam etmektedir. 2018-2021 yılları arasında, annelerin 3-5 yaş arasındaki çocuklarına kitap okurken kullandıkları dil özelliklerinin çocukların zihin kuramı gelişimine etkisini araştıran TÜBİTAK destekli boylamsal bir çalışmanın yürütücülüğünü üstlenmiştir. Araştırma ve ilgi alanları; ebeveyn-çocuk anlatı etkileşimleri ile bu etkileşimlerin okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel gelişim alanlarına (örn. dil gelişimi, zihin kuramı becerisi, bellek gelişimi) katkılarıdır.

İletişim: elif.burumlu@bilkent.edu.tr

Eda Önoğlu-Yıldırım

eda onoglu-yildirimBilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Jedediah Allen danışmanlığında doktora öğrenimi görmektedir. Temel ilgi alanları sosyal ve bilişsel gelişim psikolojisidir. Haziran 2014’ten bu yana Bil-Ge ekibinde olan Eda, Doç. Dr. Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Allen’ın danışmanlığında yürütülen seçici güven, 3 ile 5 yaş arası çocuklarda zihin kuramı gelişimi, yönetici işlevler ve dil gelişimi gibi konuları ele alan çalışmalara katkıda bulunmuştur. Lisans bitirme tezini TÜBİTAK desteği ile yürütmüş ve bu tez kapsamında anne baba tutumlarının 3 ile 5 yaş arası çocukların zihin kuramı gelişimi üzerindeki etkisini incelemiştir. Yüksek lisans tezi kapsamında ise mindfulness temelli yoganın anaokulu çağındaki çocukların öz-düzenleme becerilerine etkisini araştırmıştır. Özel ilgi alanları arasında seçici güven, zihin kuramı gelişimi, ebeveynlik stilleri, bağlanma, çocuk yogası ve mindfulness yer almaktadır.

 

İletişim: eda.onoglu@bilkent.edu.tr

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Setenay Evsen

Setenay - PhotoSetenay lisans eğitimini 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında gönüllü öğrenci olarak çalışmaya başladığı Bilkent Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında mezuniyetine kadar görev almıştır. Bu süre esnasında, Doç. Dr. Hande Ilgaz’ın danışmanlığı ile annelerin üç farklı bağlamda (anı, yakın gelecek ve plan) gösterdikleri anlatı stilleri ve çocukların planlama yetenekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bitirme projesini tamamlamıştır. Okul öncesi yaş grubunda sosyal ve bilişsel gelişim üzerine odaklanan Setenay, özellikle anne ve çocuk arasında gerçekleşen konuşmalar ve annelerin anlatı stillerinin çocukların bilişsel yetenekleri (örn. zihin kuramı, hafıza ve zihinsel zaman yolculuğu) üzerindeki etkisine ilgi duymaktadır.

 

 

İletişim: setenay.evsen@bilkent.edu.tr

 


Esin Bodur

esin bodur

 

Yeditepe Üniversitesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Asıl bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olan Esin, Psikoloji bölümünde çift anadal yaparak her iki bölümden lisans derecesini başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitiminin iki senesi boyunca, nöropsikolojik testlerin İstanbul genelinde normlarının oluşturulması için yapılan bir araştırmada veri toplanması ve verilerin analizinin yapılmasına yardım etmiştir. Ayrıca, Tohum Otizm Vakfı’nda İstanbul genelinde otizmin yaygınlığını araştıran bir çalışmada gönüllü araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2019 yılında Yüksek Lisans eğitimi için Bilkent Üniversite’si Gelişim Psikolojisi programına kabul alan Esin, çalışmalarını Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma yaptığı konular ise, anne ve çocuk arasındaki sözlü iletişimin, çocuğun dil gelişimine olan etkileri ve çocuğun dil becerisinin de zihin kuramı becerisine olan etkileridir.

 

 

İletişim: esin.bodur@bilkent.edu.tr

Busenur Başaran

Buse Fotoğraf

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2020 yılında yüksek şeref derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında gönüllü olarak birçok projede araştırma asistanı olma fırsatı bulmuştur. Çalıştığı projeler içerisinde, çocukların sosyal öğrenme sürecinde yanıltıcı ifadelere ilişkin yaklaşımlarını etkileyebilecek bilişsel ve sosyal faktörlerin incelenmesi ve sosyal öğrenme sürecinde geçmiş zaman kiplerinin çocukların seçici güveni üzerindeki etkilerinin incelenmesi vardır. Mezun olduktan sonra 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezini Dr. Öğretim Üyesi Jedediah W.P. Allen danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma ve ilgi alanları genel olarak, sosyal biliş ve sosyal öğrenmedir. Yüksek lisans tezini çocukların seçici güven kararlarını etkileyen faktörlerin etkisinin bilgi ve sosyal beceriye dayalı iki farklı alanda değişimi üzerine yürütmektedir.

 

 

 

İletişim: busenur.basaran@bilkent.edu.tr

İrem Öztürk

 

İrem Öztürk, Fotoğraf

Lisans eğitimini 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı’nda gönüllü öğrenci olarak başladığı çalışmalarına halen devam etmektedir. Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürüttüğü bitirme projesinde Türkçe’nin kanıtsallığı ve çocukların zihin kuramı becerisi arasındaki ilişkiyi ele almıştır. 2020 yılında başladığı yüksek lisans çalışmalarını Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında sürdürmektedir. Yüksek lisans tezinde okul öncesi yaş grubundaki çocukların, başkalarının düşüncelerini anlamlandırma süreçlerini etkileyen dil özelliklerini ele almaktadır. İlgilendiği konular ise, psikodilbilim ve kültür – sosyal biliş ilişkisi olarak sıralanabilir.

 

 

 

İletişim: irem.ozturk@bilkent.edu.tr

 


Onur Sunay

 

İletişim: onur.sunay@bilkent.edu.tr

Özge Can Sabuncu

 

İletişim: ozge.sabuncu@bilkent.edu.tr

 


Ece Tuğlacı

EceTuglaci_WebsitePhoto

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2021 yılında yüksek şeref derecesi ile tamamlamıştır. Yine 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne yan dal sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Lisans bitirme tezini Prof. Dr. Michelle Adams danışmanlığında psikobiyoloji alanında tamamlamıştır. 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezini, Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmektedir. İlgilendiği konular ise çocuğun zihin kuramına fantastik gerçeklik algısının etkisi ve zihin kuramının psikobiyolojik açıdan incelenmesidir.

İletişim: ece.tuglaci@bilkent.edu.tr

 

 


Ferhan Kübra Dönmez

Ferhan Kübra DönmezFerhan Kübra lisans eğitimini 2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünde yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli dersler kapsamında ve mezuniyetinin ardından gönüllü olarak Prof. Dr. Sibel Kazak- Berument önderliğindeki ODTÜ Çocuk Gelişim Laboratuvarı’nda ve Doç. Dr. Başak Şahin- Acar önderliğinde ODTÜ Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda yürütülen çeşitli projeler, yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarında görev almıştır. 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans programına kabul edilen Ferhan Kübra, bitirme tezi çalışmalarını Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma alanları arasında çocuklarda sosyo-duygusal gelişim, zihin kuramı gelişimi ve ebeveynlik bulunmaktadır.

 

 

İletişim: kubra.donmez@bilkent.edu.tr