Ekibimiz

Doç. Dr. Hande Ilgaz

Hande Ilgaz2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, Lehigh Üniversitesi’nden doktorasını aldı. İlerleyen iki sene boyunca (2011-2013) doktora sonrası araştırmacı olarak Temple Üniversitesi’nde çalıştı.

Araştırma Alanları:

 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal-Bilişsel Gelişim

Araştırma Konuları:

 • Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dil gelişimi (kelime dağarcığı gelişimi ile hikaye anlama ve anlatma becerileri)
 • Oyun becerilerinin çocukların dil ve sosyal-bilişsel gelişimi üzerindeki katkıları
 • Annelerin dil kullanımının çocukların zihin kuramı gelişimi üzerine etkileri.

İletişim: hande.ilgaz@bilkent.edu.tr

 


Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen

IMG_0040

2003 yılında Simon Fraser Üniversitesi Bilişsel Bilim Programı ile lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, 2012 yılında Lehigh Üniversitesi Bilişsel Bilim yan dal programı ile birlikte Gelişimsel Psikoloji alanında doktorasını aldı. 2011-2013 yılları arasında Rutgers Üniversitesi Robert Wood Johnson Araştırma Hastanesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Araştırma Alanları:

 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal-Bilişsel Gelişim

Araştırma Konuları

 • Çocuklarda taklit becerisi
 • Bilgi kazanımına kavramsal yaklaşım
 • Gelişime Action-based yaklaşımlar
 • Epistemik güven

İletişim: jallen@bilkent.edu.tr


DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

Elif Bürümlü-Kısa

elif3Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden 2015 yılında mezun olmuş ve aynı yıl ODTÜ’de Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarı’nda, Dr. Öğr. Üyesi Başak Şahin-Acar ile birlikte yürüttüğü yüksek lisans tezi kapsamında, aile içi iletişim, duygusal anıların aktarılması ve bu konuşmalara anne, baba ve çocukların bireysel katkılarını araştırarak uzmanlığını bu alanda almıştır. 2017 yılında, Bilkent Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlayan Elif, çalışmalarına halen Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında Bil-Ge Laboratuvarı’nda devam etmektedir. Ayrıca, 2018-2021 yılları arasında devam edecek olan ve annelerin 3-5 yaş arasındaki çocuklarına kitap okurken kullandıkları dil özelliklerinin
çocukların zihin kuramı gelişimine etkisini araştıran TÜBİTAK destekli bir çalışmanın yürütücülüğünü üstlenmektedir. Araştırma ve ilgi alanları; okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ve bilişsel gelişimleri ile aile konuşmaları ve ebeveynlerin bu gelişim alanlarına katkılarıdır.

İletişim: elif.burumlu@bilkent.edu.tr


Eda Önoğlu-Yıldırım

eda onoglu-yildirimBilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Jedediah Allen danışmanlığında doktora öğrenimi görmektedir. Temel ilgi alanları sosyal ve bilişsel gelişim psikolojisidir. Haziran 2014’ten bu yana Bil-Ge ekibinde olan Eda, Doç. Dr. Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Allen’ın danışmanlığında yürütülen seçici güven, 3 ile 5 yaş arası çocuklarda zihin kuramı gelişimi, yönetici işlevler ve dil gelişimi gibi konuları ele alan çalışmalara katkıda bulunmuştur. Lisans bitirme tezini TÜBİTAK desteği ile yürütmüş ve bu tez kapsamında anne baba tutumlarının 3 ile 5 yaş arası çocukların zihin kuramı gelişimi üzerindeki etkisini incelemiştir. Yüksek lisans tezi kapsamında ise mindfulness temelli yoganın anaokulu çağındaki çocukların öz-düzenleme becerilerine etkisini araştırmıştır. Özel ilgi alanları arasında seçici güven, zihin kuramı gelişimi, ebeveynlik stilleri, bağlanma, çocuk yogası ve mindfulness yer almaktadır.

İletişim: eda.onoglu@bilkent.edu.tr


YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Aslı Yasemin Bahar

ayb fotoğrafBilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile bitiren Yasemin, Bilkent Psikoloji Laboratuvarları’nda 2014 yılından beri çalışmaktadır. Temel ilgi alanları sosyal ve bilişsel gelişim psikolojisidir. Lisans bitirme tezinde okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimi ve güven değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  2018 yılında yine Bilkent Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Günümüzde Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen denetiminde yürütülen”Çocukların yanıltıcı ifadelere dair anlayışının sosyalleşmesi” konulu araştırmanın eş koordinatörlüğünü yürütmektedir. Yüksek lisans tezi kapsamında ise okul öncesi dönemdeki çocukların taklit becerilerini ve bu becerilerin çocukların sosyal gelişimine ve kültürel öğrenmelerine katkısını araştırmaktadır.

İletişim: yasemin.bahar@bilkent.edu.tr


Esin Bodur

esin bodur

Yeditepe Üniversitesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Asıl bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olan Esin, Psikoloji bölümünde çift anadal yaparak her iki bölümden lisans derecesini başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitiminin iki senesi boyunca, nöropsikolojik testlerin İstanbul genelinde normlarının oluşturulması için yapılan bir araştırmada veri toplanması ve verilerin analizinin yapılmasına yardım etmiştir. Ayrıca, Tohum Otizm Vakfı’nda İstanbul genelinde otizmin yaygınlığını araştıran bir çalışmada gönüllü araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2019 yılında Yüksek Lisans eğitimi için Bilkent Üniversite’si Gelişim Psikolojisi programına kabul alan Esin, çalışmalarını Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma yaptığı konular ise, anne ve çocuk arasındaki sözlü iletişimin, çocuğun dil gelişimine olan etkileri ve çocuğun dil becerisinin de zihin kuramı becerisine olan etkileridir.

İletişim: esin.bodur@bilkent.edu.tr


 Salih Bartuğ Çelik

Bartuğ ÇelikLisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Felsefe bölümünde 2019 yılında yüksek şeref derecesi ile tamamlamıştır. Yine 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Lisans bitirme tezini, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen ile anaokulu çocuklarının hangi yaşta nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri soyut düşünmeye başladığı üzerine yapmıştır. 3 ile 5 yaş arası çocuklar ile soyut düşünme becerisi üzerine yaptığı bu araştırmayı hem yurt içinde (20. Ulusal Psikoloji Kongresi) hem de yurt dışında (Sosyal-kültürel Bilişsel Gelişim Konferası, Lublin Üniversitesi, Polonya) sunma imkanı bulmuştur. Şu anda Bil-Ge Laboratuvarı’ nda, “Geçmiş zaman kiplerinin Türk çocuklarının seçici güvenine etkisi” adlı çalışmanın koordinatörlüğünü yürütmektedir.

İletişim: bartug.celik@bilkent.edu.tr

 

 


Setenay Evsen

Setenay - PhotoSetenay lisans eğitimini 2019 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında gönüllü öğrenci olarak çalışmaya başladığı Bilkent Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında mezuniyetine kadar görev almıştır. Bu süre esnasında, Doç. Dr. Hande Ilgaz’ın danışmanlığı ile annelerin üç farklı bağlamda (anı, yakın gelecek ve plan) gösterdikleri anlatı stilleri ve çocukların planlama yetenekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bitirme projesini tamamlamıştır. Okul öncesi yaş grubunda sosyal ve bilişsel gelişim üzerine odaklanan Setenay, özellikle anne ve çocuk arasında gerçekleşen konuşmalar ve annelerin anlatı stillerinin çocukların bilişsel yetenekleri (örn. zihin kuramı, hafıza ve zihinsel zaman yolculuğu) üzerindeki etkisine ilgi duymaktadır.

İletişim: setenay.evsen@bilkent.edu.tr

 

 


Serra Balcı

serraOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümünden 2019 yılında
mezun olmuştur. Lisans eğitiminin başlarında ilgi duyduğu Gelişim
Psikolojisi alanına yönelik ODTÜ psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen
Gelişimi Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Başak Şahin-Acar’ın yürüttüğü
çalışmalarda lisans asistanlığı yapma, birebir veri toplama ve veri
kodlamada görev almıştır. 2018 yazından itibaren Bilkent Gelişim
Psikolojisi Laboratuvarında gönüllü öğrenci olarak çalışmaya
başlamıştır. Lisans eğitiminin son döneminde de Prof. Dr. Sibel
Kazak-Berument’in doktora öğrencileriyle yürüttüğü çalışmalarda
asistanlık yapıp, sahada gözlem yapma imkanı bulmuştur. 2019 yılında
Bilkent Üniversite’si Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına kabul
alan Serra, çalışmalarını Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında
yürütmektedir. Araştırma ve ilgi alanları; zihin kuramı gelişimi ve dil
kullanımının zihin kuramı becerisi üzerindeki etkileridir.

İletişim: serra.balci@bilkent.edu.tr