Ekibimiz

FAKÜLTE

Doç. Dr. Hande Ilgaz

b0f1ae7331f646d562bf6827c257384d

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, Lehigh Üniversitesi’nden doktorasını aldı. İlerleyen iki sene boyunca (2011-2013) doktora sonrası araştırmacı olarak Temple Üniversitesi’nde çalıştı.

Araştırma Alanları:

 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal-Bilişsel Gelişim

Araştırma Konuları:

 • Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dil gelişimi (kelime dağarcığı gelişimi ile hikaye anlama ve anlatma becerileri)
 • Oyun becerilerinin çocukların dil ve sosyal-bilişsel gelişimi üzerindeki katkıları
 • Annelerin dil kullanımının çocukların zihin kuramı gelişimi üzerine etkileri.

 

İletişim: hande.ilgaz@bilkent.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen

IMG_0040

2003 yılında Simon Fraser Üniversitesi Bilişsel Bilim Programı ile lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, 2012 yılında Lehigh Üniversitesi Bilişsel Bilim yan dal programı ile birlikte Gelişimsel Psikoloji alanında doktorasını aldı. 2011-2013 yılları arasında Rutgers Üniversitesi Robert Wood Johnson Araştırma Hastanesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Araştırma Alanları:

 • Bilişsel Gelişim
 • Sosyal-Bilişsel Gelişim

Araştırma Konuları

 • Çocuklarda taklit becerisi
 • Bilgi kazanımına kavramsal yaklaşım
 • Gelişime Action-based yaklaşımlar
 • Epistemik güven
İletişim: jallen@bilkent.edu.tr

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

Eda Önoğlu Yıldırım

eda onoglu-yildirimBilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Jedediah Allen danışmanlığında doktora öğrenimi görmektedir. Temel ilgi alanları sosyal ve bilişsel gelişim psikolojisidir. Haziran 2014’ten bu yana Bil-Ge ekibinde olan Eda, Doç. Dr. Ilgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Allen’ın danışmanlığında yürütülen seçici güven, 3 ile 5 yaş arası çocuklarda zihin kuramı gelişimi, yönetici işlevler ve dil gelişimi gibi konuları ele alan çalışmalara katkıda bulunmuştur. Lisans bitirme tezini TÜBİTAK desteği ile yürütmüş ve bu tez kapsamında anne baba tutumlarının 3 ile 5 yaş arası çocukların zihin kuramı gelişimi üzerindeki etkisini incelemiştir. Yüksek lisans tezi kapsamında ise mindfulness temelli yoganın anaokulu çağındaki çocukların öz-düzenleme becerilerine etkisini araştırmıştır. Özel ilgi alanları arasında seçici güven, zihin kuramı gelişimi, ebeveynlik stilleri, bağlanma, çocuk yogası ve mindfulness yer almaktadır.

İletişim: eda.onoglu@bilkent.edu.tr

 Ece Tuğlacı

Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında doktora öğrenimi görmektedir. Temel ilgi alanı bilişsel gelişim psikolojisidir. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2021 yılında yüksek şeref derecesi ile tamamlamıştır. Yine 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne yan dal sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Lisans bitirme tezini Prof. Dr. Michelle Adams danışmanlığında psikobiyoloji alanında tamamlamıştır. 2023 yılında ise Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında tamamlamıştır. Özel ilgi alanları arasında çocuğun zihin kuramına gerçeklik algısının etkisi ve zihin kuramının psikobiyolojik açıdan incelenmesi yer almaktadır.

İletişim: ece.tuglaci@bilkent.edu.tr

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Yağmur Esendemir

Şubat 2022’den beri Bilphoto for bil-ge lab-Ge ekibinde olan Yağmur, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah Allen’ın danışmanlığında yürütülen 7, 9 ve 11 yaşındaki çocuklarda yorumlayıcı zihin kuramı konusunu ele alan bir çalışmaya katkıda bulunmuştur. İnsanların yanı sıra, sosyal hayvanlar, özellikle de köpek bilişi ve davranışı ile ilgilenen Yağmur, lisans döneminde köpeklerde kişilikle ilgili bir davranış çalışması yürütmüştür. Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü lisansını 2023 yılında bitirdikten sonra, aynı yıl Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan Yağmur, yüksek lisans bitirme tezi çalışmalarını Dr. Öğr. Üyesi Jedediah Allen danışmanlığında yürütmektedir. İlgi alanları arasında insan olmayan hayvanlarda ve insan çocuklarında sosyal ve bilişsel gelişim bulunurken; daha spesifik olarak, karşılaştırmalı zihin kuramı ve metabiliş alanlarını merak etmektedir.

İletişim: yagmur.esendemir@bilkent.edu.tr

Nisan Sıla Kaya

WhatsApp Image 2023-10-11 at 10.55.16Nisan Sıla Kaya, 2023 senesinde Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden şeref derecesi ile mezun olmuştur. Lisans sürecinde şahıs algısı, kendine ve tanıdıklarına objektif tavır alma ve  fantezi-gerçeklik yönelim alanında projeler yürütmüştür. 2023 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında başlamıştır. İlgi alanları arasında şahıs algısı, zihin kuramı ve fantezi-gerçeklik yönelimi vardır.

Ezgi Özgan

 Resim2[670]

Ezgi, 2023 senesinde Bilkent Üniversitesinden Psikoloji lisans derecesinden bölüm birincisi unvanı ile mezun olmuştur. Psikoloji anadalının yanı sıra, yine Bilkent Üniversitesinde, Program Geliştirme alanında yan dal yapmıştır. Lisans eğitimi süresince bilişsel psikoloji alanında hafıza ve eş seçimi konulu projeler yürütmüştür. 2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W.P. Allen danışmanlığında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Araştırma ve ilgi alanları sosyal biliş, yapay bilişsel sistemler ve çocuklarda sosyal-bilişsel gelişimdir.

İletişim: ezgi.ozgan@bilkent.edu.tr

 

Hasan Deniz Baran

1696938125485[666]Lisans eğitimini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm birincisi olarak, yüksek şeref derecesi ile 2022 yılında tamamlamıştır. SobiLab ve Bil-Ge Lab bünyesinde bilişsel ve gelişimsel alanlarda projelerde yer aldı. Ayrıca çeşitli konulardaki bağımsız araştırmalarda deneyim edindi. 2023 yılında Bilkent üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen danışmanlığında yüksek lisans eğitimine başladı. İlgi alanları arasında sosyal biliş, zihin kuramı ve duygular yer almaktadır.

İletişim: deniz.baran@bilkent.edu.tr

Nihal Yıldız Gökçe

Nihal foto

Nihal, 2022 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal yaparak her iki bölümden lisans derecesini başarıyla tamamlamıştır.  Lisans eğitimi sırasında gönüllü öğrenci olarak TOBB ETÜ Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında iki sene boyunca araştırma asistanlığı görevini üstlenmiş, Türk Dil Kurumunda stajyerlik yapmıştır. 2022 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlayan Nihal yüksek lisans bitirme tezi çalışmalarını Doç. Dr. Hande Ilgaz danışmanlığında yürütmektedir. İlgi alanları arasında dil ve zihin ilişkisi, çocuklarda dil ve zihin kuramı gelişimi yer almaktadır.

İletişim: yildiz.gokce@bilkent.edu.tr

Gökçe Şahin

Gokce-Photo

Gökçe Şahin, 2019 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisans programına başlamıştır. 2020 yılında European Solidarity Corps (ESC) projesi kapsamında 1 yıl süreyle Danimarka’da dezavantajlı çocuklarla çalışmıştır. 2022 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan Gökçe Şahin yüksek lisans bitirme tezi çalışmalarını Dr. Öğr. Üyesi Jedediah W. P. Allen danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma ve ilgi alanları sosyal biliş, zihin kuramı ve çocuklarda sosyal-bilişsel gelişimdir.

İletişim: gokce.sahin@bilkent.edu.tr