Home » 2018 » Mart

Monthly Archives: Mart 2018

Sıkça Sorulan Sorular

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Blog yazımı Active Learning’e nasıl yükleyebilirim?

SRS ekranınızda Türkçe dersinin yer aldığı kısımdaki AL (Active Learning) bağlantısına tıklayınız. Ekranın sol tarafında “Ödevler” (Assignments) başlığı ile karşılaşacaksınız. Burada birinciden dördüncüye kadar ödevleriniz alt alta sıralanmıştır. Yükleyeceğiniz ödevin olduğu alana (ör. 1. assignment) gelip PDF uzantılı ödev dosyanızı (upload assignment kısmından) sisteme yükleyebilirsiniz.

2. Yazımı PDF dosyasına nasıl dönüştürebilirim?

Yazınızı Word programında yazdıktan sonra “Farklı Kaydet”ten “PDF” uzantısını seçerek dosyanızı PDF’ye dönüştürebilirsiniz. Active Learning’in sadece pdf uzantılı dosyaları kabul ettiğini unutmayınız.

3. Blog yazımı en geç ne zamana kadar yükleyebilirim?

Yazılarınızı sadece Active Learning ekranında belirtilen tarih aralıklarında yükleyebilirsiniz. Son yükleme tarihinden itibaren iki gün içerisinde ödevinizi yükleme hakkınız vardır ancak gecikilen her bir gün için sistem ödev notunuzdan bir puan düşmektedir. İkinci günden sonra ise sistem ödev yüklemeye izin vermez.

4. Blog yazımdaki konu başlığını öğretim görevlisinin onayına ne zamana kadar sunabilirim?

Kitap kategorisinde öneri listesi dışında bir kitap seçmek istiyorsanız bunu Active Learning üzerinden dersin öğretim görevlisinin onayına sunmalısınız. Ancak onayınızı son yükleme tarihinde öğretim görevlisine göndermemeye dikkat ediniz. Önerinizin öğretim görevlisince reddedilme veya görülmeme ihtimali olduğundan onaya sunma işlemini son yükleme tarihinden en geç iki gün önce yapınız. Son gün başlığı onaya sunma işlemi yapılamaz. Başlık onay süresi ise 48 saat olup bu süre içinde reddedilmeyen kitap kabul edilmiş sayılır.

5. Seçtiğim konu başlığını sisteme nasıl kaydedebilirim?

Kitap kategorisinde konu başlıklarını sisteme kaydetmek istediğinizde karşınıza “kaynağın başlığı” (resource title) ve “kaynağın yazarı” (resource author) şeklinde iki kısım çıkar. Kaynağın başlığı kısmına kitabın adını, kaynağın yazarı kısmına kitabın yazarının adını yazmalısınız

Serbest kategoride de aynı mantıkla hareket etmeniz gerekiyor. Örneğin, sinema türünü seçtiğinizde “kaynağın başlığı” kısmına filmin adını, “kaynağın yazarı” kısmına da yönetmenin adını; konser kategorisini seçtiğinizde de konserin ve sanatçının adını yazmalısınız. “Gezi” kategorisinde bu kısımlara kendi adınızı ve ödevinizin başlığını yazabilirsiniz.

6. Sisteme kaydettiğim ödev başlığımı değiştirebilir miyim?

Seçilen kategoride ödev başlığını kaydedip ödev yükledikten sonra başlık değiştirilemez. Ancak ödev yüklemeden ve ödev son tarihi geçmeden önce başlığınızı değiştirme hakkınız vardır.

7. Yazılarımın konusunu izlencede belirtilen tür/kategori sıralamasına göre mi seçmeliyim, yoksa sıralamada değişiklik yapabilir miyim?

Active Learning’te ilk ödev haricinde kategori sıralamasında değişiklik yapabilmek mümkündür. İlk ödev her zaman serbest kategori ile başlar. İkinci ödev kitap, üçüncü ödev serbest, dördüncü ödev ise kitap kategorisindedir. Ödev başlığı sisteme kaydedildikten sonra yazı sıralamasında değişiklik yapılamaz.

8. Dönem boyunca hazırlayacağım bütün yazılar için sadece serbest kategoriyi seçebilir miyim? Serbest kategoriyi dönem boyunca sadece iki kez kullanabilirsiniz. Active Learning’e yükleyeceğiniz dört blog yazısının iki tanesi edebî türlerden seçtiğiniz kitaplara dair görüş ve izlenimlerinizi içermelidir. Serbest kategorideki iki blog yazısını ise herhangi bir kültür / sanat etkinliği üzerine yazabilirsiniz (İstenirse serbest kategoride de -kitap listesinden seçim yapmak kaydıyla- kitaplar üzerine yazılabilir.

9. Kitap kategorisinde gezi, öykü, şiir, deneme, inceleme türlerinde bir kitap seçmek zorunda mıyım? Herhangi bir kitaptan bağımsız olarak kendi yazdığım şiiri, öyküyü, denemeyi veya gezi yazısını bu kategorilerde yükleyebilir miyim?

Kitap kategorisinde seçtiğiniz bir kitabı okuduktan sonra izlenimlerinizi yazmanız gerekmektedir. Ödevlerinizde kitaba bağlı kalmadan kendi özgün izlenim ve görüşlerinizi aktarmanız beklense de kitapla hangi bağlamda bağlantı kurduğunuzun yazıda açık bir biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Ayrıca kurmaca metinler ödev kapsamı dışındadır ve değerlendirmeye alınmaz.

10. Active Learning’e sisteme kaydettiğim ödev konusu başlığından (resource title) farklı bir konuda yazı yükleyebilir miyim?

Sisteme kaydettiğiniz başlık ile ödevinizin içeriğinin mutlaka örtüşmesi gerekmektedir. Başlığıyla içeriği farklı olan ödevler değerlendirmeye alınmamaktadır.

11. Ödevimin ilk metni (draft) için seçtiğim kitabı son metinde (final) değiştirebilir miyim?

Active Learning’te kitap / konu başlığınızı sisteme kaydettikten sonra ilk metninizi sisteme yükleyebilirsiniz. Son metinde kaydettiğiniz başlığı değiştiremez, farklı bir kitap veya konu üzerine yazamazsınız.

12. Yazımı sistemde ilgili kısma yüklemezsem ne olur?

Yazıların belirtilen tarihlerde, belirlenen alanlara doğru bir şekilde yüklenmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Active Learning’e yanlış dosya yüklenmesi veya dosyanın yanlış yere yüklenmesi durumunda yazı değerlendirmeye alınmaz (Örneğin birinci yazının ilk metninin, ikinci yazının ilk metninin alanına yüklenmesi veya üçüncü ödevin son metninin ikinci ödevin son metninin alanına yüklenmesi gibi).

13. Active Learning’e yüklediğim ama henüz son yükleme tarihi geçmemiş olan yazımı değiştirebilir, yeniden sisteme yükleyebilir miyim?

Sistemde belirtilen ödev yükleme tarihlerinin son gününe kadar metninizi yeniden yükleyebilirsiniz. Ancak son yükleme tarihinden sonraki iki gün içerisinde (gecikmeli olarak ödev yükleme sürecinde) yazınızı yeniden yükleme hakkınız yoktur. Ayrıca son yükleme tarihinden önce öğretim görevlisi yazınıza geri bildirim yüklediyse yazınızı yeniden düzenleme hakkınız ortadan kalkar.

14. Daha önce Active Learning’e yüklediğim bir yazıyı ders için tekrar kullanabilir miyim?

Active Learning’e yüklediğiniz her ödev veri tabanında kayıtlıdır. Daha önce dersi almış, dersten başarısız olmuş veya dersi bırakmış (withdraw) olsanız bile hâlihazırda almış olduğunuz ders için farklı, yeni ve özgün bir ödev yüklemeniz gerekmektedir.

15. Yazımda ne kadar alıntı veya aktarma yapabilirim?

Blog yazısında alıntı veya aktarma yapmak zorunda değilsiniz. Ders kapsamında yazdığınız yazılarda özgünlük ve yaratıcılık büyük önem taşıdığından yazıdaki ifadelerinizin size ait olması gerekmektedir. Alıntı ve aktarma kullanmak istiyorsanız da bu kısım %15’i geçmemelidir.

16. Turnitin eşleşmeleri hangi durumlarda intihal sayılır?

Turnitin, öğretim görevlisine metninizin İnternet kaynakları ile eşleşme oranını gösterir. Referans verilerek kullanılan kaynaklar %15’in üzerinde olmamalıdır. Öğretim görevlisi bu eşleşmeleri, kaynakları ile birlikte tek tek inceler. Ödevlerde referans verilmeden, kaynak gösterilmeden kullanılan ifadeler intihal (fikir hırsızlığı, kopya, aşırma) sayılır. Üniversitemiz lisans yönetmeliğinin 4.9 maddesi uyarınca bu konuda özen göstermeyen öğrencilerin blog yazıları değerlendirmeye alınmaz ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

17. Blog yazımın ilk metni intihal nedeniyle değerlendirilmediğinde aynı yazının son metnini yükleme hakkım var mı?

Türkçe dersinde yazılar iki aşamalıdır. İlk aşamayı tamamlamayan (metnini yüklemeyen veya intihalli metin yükleyen) öğrenci ikinci aşamaya geçemez ve ödevi geçersiz sayılır. Dolayısıyla ilk metni değerlendirilmeyen öğrencinin son metni de değerlendirmeye alınmaz.

18. Yazımda referans verirken hangi kaynak gösterme sitilini kullanmam gerekiyor?

Metinlerinizde kaynak gösterme konusunda MLA kuralllarına uymanız beklenmektedir. Detaylı bilgi için adresine bakılabilir. MLA dışında, APA ve Chicago referans sistemleri de kullanılabilir. Ayrıca İnternet sayfamızın “Kaynaklar” kısmında “Kaynak Gösterme ile İlgili Temel Bilgiler” başlıklı bir kılavuz bulunmaktadır. Buradaki bilgiler de kaynak gösterme konusunda size yol gösterici olacaktır (http://web2.bilkent.edu.tr/turkce-birimi/).

19. Öğretim görevlisinin yazımın üzerinde yaptığı düzeltmeleri bilgisayarımda nasıl görüntüleyebilirim?

Metniniz üzerindeki değerlendirme ve notları okuyabilmek için öğretim görevlisi tarafından Active Learning’e yüklenmiş olan dosyayı (draft-review veya final-review) bilgisayarınıza indirmeniz ve Adobe Reader programı ile açmanız gerekmektedir. Active Learning sayfasında düzeltilmiş metni doğrudan (bilgisayarınıza indirmeden) açmaya çalışırsanız metnin üzerindeki işaretlemelerin içeriğini göremezsiniz. Metni açtıktan sonra pdf dosyanızın sağ tarafındaki sütunda yorum listesi göreceksiniz. Bu listede öğretim görevlisinin düzeltmelerini, notlarını ve değerlendirmeleri bulabilirsiniz.

20. Ödevlerimizin notlandırması nasıl yapılıyor?

Blog yazılarının her biri 17.5 puandır. Değerlendirmede ilk metin %40, düzeltilmiş son metin %60 ağırlığındadır. Öğretim görevlileri her yazının ilk ve son metnini 10 üzerinden puanlar. Active Learning, bu notları 17.5 puan üzerinden hesaplar ve notunuzu sistemdeki ekranınıza yansıtır.

21. Dönem sonu sınavına girebilmek için kaç puana ihtiyacım var?

Dönem boyunca sisteme yüklediğiniz dört blog yazısından aldığınız toplam notun 45 puanın üzerinde olması gerekmektedir. Notlarının toplamı 45 puanın altında kalan öğrencilere FZ notu verilir. FZ notu alan öğrenciler, dönem sonu ve telafi sınavına katılamazlar.

22. Blog yazım en az ve en fazla kaç sözcük olabilir?

Blog yazılarınız alıntılar hariç en az 500, en fazla 800 sözcük olmalıdır.

23. Yazılarımın başına öğrenci bilgilerimi eklemeli miyim?

Yazılarınızda sadece ad-soyad bilgileri yeterlidir. Bunun dışında bölüm, numara, dersin adı-kodu, öğretim görevlisinin adı, ödevin konusu, metnin kaçıncı ödev olduğu, sayfa numarası gibi bilgilere yazınızda yer vermeyiniz.

24. Dönem sonu sınavında hangi türde sorularla karşılaşacağım?

Sınavda dönem içinde yazdığınız yazılarda olduğu gibi anlatım bütünlüğü içerisinde, yazım kurallarına uygun, yaratıcı ve özgün yazı yazabilme beceriniz ölçülecektir. Edebî bir türden kısa bir alıntının veya bir resmin / fotoğrafın sizde bıraktığı izlenimler ve uyandırdığı çağrışımlar üzerine yazmanız istenecektir. Herhangi bir bilgi gerektirmeyen sorular seçmeli olup bir tanesini cevaplamanız yeterlidir. Yazacağınız yazı en az 500 sözcük olmalıdır. Örnek sorulara İnternet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

Harf notu çizelgesi için tıklayınız

 

Arşivler

Yazmak Üzerine

“Eğer bir yazar olmak istiyorsan, her şeyden çok şu iki şeyi yapman gerekiyor: Çok okumak ve çok yazmak.”

Stephen King

En İyi Blog Yazarı Ödülü

Türkçe dersi veren öğretim görevlilerinden oluşan bir seçici kurul her yıl ders için yazılan blog yazıları arasından en iyi on blog yazısını seçecek ve yazısı seçilen yazarlar Bilkent Üniversitesinde düzenlenecek olan bir törende ödüllendirilecektir.