Home » Internship

Internship

Bu yazıda geçen ve isimleri renkli bir şekilde yazılmış formlar ve diğer dokumanlar bölümün Quartzy sayfasında “internship” başlığı altında bulunabilir.

Giriş

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya programına kayıtlı bulunan öğrenciler, “Kimyager” derecesine hak kazanabilmeleri için gerekli teorik ve uygulamalı ders çalışmalarını tamamlamaları yanında kimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda bir yaz döneminde aralıksız altı hafta boyunca staj yapmak zorundadırlar.  Yalnız COVID dönemi boyunca staj süresi 20 iş günü olarak da düzenlenebilecektir. Altıncı yarıyıl sonunda gerçekleştirilecek staj süresince öğrencilerin günlük çalışmalarını not edecekleri bir “Staj Defteri”nin yanısıra aşağıdaki bölümlerde biçimi ayrıntılı olarak tanımlanan bir “Staj Raporu”nu Staj Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yaz Stajı için takip edilmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir:

 1. Staj yapabileceğiniz uygun bir şirket bulunuz ve staj başvurunuzu yapınız. Eğer başvuru için gerekirse başvuru dilekçesini kullanınız. (Form1) Hatasız bir özgeçmiş hazırlayın! Özgeçmişinizi gözden geçirin, diğer insanlara okutun. (CVÖrneği)Özgeçmişinizi, başvuru dilekçenize ekleyiniz.Firma başvurunuzu kabul ettiğinde firma tanıtım formunu doldurup, ilgili yetkiliye imzalatıp staj koordinatörünüze teslim ediniz.  (Form2) Staj süresi 6 haftadır (30 iş günü). Daha az iş günü yapılan stajlar kabul edilmemektedir. Form 2’yi doldururken girilen tarihlerin 30 iş gününü kapsamasını sağlayınız.
  Form 2 için son teslim tarihi: (Her yılın Haziran ayının ilk haftasının Cuma günü)
 2. Bölüm Staj Komisyonu staj yerinizi kabul etmişse belirlediğiniz tarihler arasında stajınızı yapınız.
 3. Sigorta bildirim formunu(SGK Bildirim Duyurusu)Haziran ayının ilk haftasının Cuma günü ne kadar Kimya Bölümü İdari Asistanı’na elden veya e-mail yolu ile göndermeniz zorunludur. Aksi takdirde sigorta işlemleriniz başlatılmadığı için o yaz döneminde staj yapamayacaksınız. Formu teslim ettikten 15 gün sonra sigortanızın yapıldığına dair belgeyi yine Bölüm İdari Asistanı’ndan alabilirsiniz. Bu belgeyi staj yerine giderken yanınızda götürünüz.
 4. Staj süresince Form 3‘te yer alan staj defterini her gün için ayrı ayrı bilgisayar ortamında veya el yazınız ile  doldurunuz. Her sayfaya o gün için neler yaptığınızı not alınız ve gerekli yerleri imzalatınız.
 5. Staj raporunuzu belirtilen formatta yazınız. Staj Kapağını (Form4)’e uygun olacak şekilde hazırlayınız.
 6. Staj süresince gösterdiğiniz performansı değerlendirmesi için Öğrenci Değerlendirme Formunu (Form5) staj yaptığınız firmada yetkili kişiye doldurtunuz. Bu formu kapalı zarfla bölüm staj koordinatörüne ulaştırınız.
  Staj raporu ve öğrenci değerlendirme formu son teslim tarihi: Ders başlama haftasının cuma günü saat 17:00` a  kadar teslim edilmelidir.
 7. Staj defterinizi, raporunuzu ve öğrenci değerlendirme raporunu teslim ettikten sonra bölüm staj komitesi toplanacak ve stajınızın değerlendirilmesi yapılacaktır.
 8. Bölümümüzde CHEM 391-Summer Practice dersi açılmıştır. Stajınızı yaptığınız yaz döneminden sonraki dönem yani 4. sınıfın sonbahar döneminde bu derse kayıt olmanız gerekmektedir. Bu dersin kredisi bulunmamaktadır. Ancak yukarıda maddeler halinde belirtilen kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde bu dersten geçer not alırsınız.

Staj Formları

Form1 Staj başvuru dilekçesi
Form2 Staj kabul belgesi
Form3 Staj Defteri
Form4 Staj Raporu Kapağı
Form5 Student evaluation form (in English)
Form5 Staj Komisyonu Staj Değerlendirme Sonucu

Yardımcı Dökümanlar

List1 Staj yeri bulabileceğiniz adresler
List2 2005 yılından itibaren Bilkent Kimya Bölümü öğrencilerinin staj yaptıkları kurumların listesi
CV Örneği Özgeçmiş örneği
Örnek staj defteri Staj defteri örneği
Örnek rapor Raporunuzu yazarken kullanabileceğiniz örnek rapor

STAJIN TANIMI ve AMACI

Stajın bana kazandıracakları nelerdir?

1) Kariyer Planlaması: Gerçek bir çalışma ortamında öğrenciler ilgi duydukları kariyer alanlarını ve çalıştıkları alana uygunluklarını incelerler. Staj, öğrencilere izlemek isteyecekleri ve kariyer çalışmalarını sürdürecekleri alanları belirlemelerinde yardımcı olur.

2) İş Tecrübesi: Akademik bilgilerin çalışma ortamının gerektirdikleriyle sentezini sağlama açısından staj, öğrenciye ileride karşılaşacağı muhtemel sorunlar açısından pratiklik ve vizyon edinme imkanı sağlar.

3) Yeni Beceriler: Staj, öğrencilere ileride çalışmak istediği kariyer için gerekli temel becerileri sağlamada, sahip olduğu becerilerin de geliştirmesinde etkin rol oynar. Staj, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişimi sağlama, yönetim ve idarede etkin olabilme becerileri sağlar. Öğrenciler, staj yoluyla takım çalışmasının önemini kavrarlar.

4) Profesyonel Bağlantılar: Staj, ileride öğrencilere potansiyel işverenlerle iletişim kurmalarını sağlayarak değerli iş referansları edinmelerine ve dolayısıyla gelecek için yatırım yapmalarına katkıda bulunur.

Stajın kredisi var mıdır?

Staj dersinin CHEM 391 kredisi yoktur (noncredit). Ancak öğrenci staj sonunda “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için stajlarında “başarılı” olması gerekmektedir.

Kaç staj yapacağım?

Öğrenci 6. yarıyılın sonunda 1 defaya mahsus olmak üzere staj yapmak zorundadır.

Stajların süresi nedir?

Staj süresi 6 haftadır. (30 işgünü) Daha az iş günü yapılan stajlar kabul edilmemektedir.


STAJ YERİNİN AYARLANMASI

 • Staj yerini ben mi bulmalıyım?

Evet. Staj yerini öğrenci kendisi ayarlamalıdır.

 • Staj yapılacak nasıl bir yer olmalıdır?

Staj bir fabrika ortamında (üretim sektörü) yapılmalıdır. Stajınızın verimli geçebilmesi için işletme yeri, hangi sektörde olduğu, ne ürettiği, kapasitesi, çalışan sayısı, üretim ortamı gibi kriterler önem arzetmektedir. Staj yapacağınız yer sizin için aynı zamanda ileride çalışabileceğiniz bir yer fırsatı demektir. Bu açıdan da yer seçiminde dikkatli olmak gerekir. Aynı zamanda iş hayatınızda da bir referans teşkil edecektir.

Bölümümüz öğrencilerinin daha önceki dönemlerde staj yapmış oldukları veya size alternatif teşkil edebilecek firma bilgilerini (List1 ve List2) inceleyebilirsiniz.

 • Staj başvuruları için ideal zaman nezamandır?

Genelde büyük işletmeler Ocak ayından itibaren stajer başvurularını kabul ediyorlar. Firmaya göre değişmekle birlikte bu tür işletmeler Nisan sonu itibarıyle de kontenjanlarını tamamlamış oluyorlar. Bu açıdan Mayıs ayı başına kadar staj yerini ayarlamış olmak en idealidir.

 • Staj için işletmelerde kiminle görüşmeliyim?

Firmalarda staj başvuruları genelde İnsan Kaynakları, Eğitim veya Personel işleri bölümlerince kabul edilmektedir. Bu açıdan bu departmanlardaki yetkililerle görüşmeniz gerekmektedir. Yetkililerle görüşmeden önce randevu almanız ve ona göre gitmeniz kabul edilme şansınızı artıracaktır. Aksi takdirde işletmenin kapısından geri dönme ihitmali mevcuttur.

 • İnternetten başvuru kabul edilir mi?

Mümkün olmakla beraber bizzat yerinde başvuru yapmak avantaj sağlar.

 • Staj için bölümden dilekçe istiyorlar. Ne yapmalıyım?

Form1‘deki bilgileri kendinize göre güncelleyip staj koordinatörüne imzalatıp ilgili yerlere verebilirsiniz.

 • Staj yeri ayarlamak için referans önemli mi?

İyi bir referans olması kabul edilme şansınızı elbette artırır.


STAJDA YAPILACAKLAR

 • Stajda işletmenin hangi bölümünde bulunmalıyım?

Stajınızı firmanın eğer var ise araştırma geliştirme laboratuvarlarında yapmanız faydalı olacaktır. Ancak amacınız tüm fabrika ve yapılan üretim hakkında bilgi sahibi olmak olduğu için diğer bölümlerde de bulunup bilgi toplamanız gerekecektir. Bazı işletmeler ise, staj süresince size bir program yapmakta ve işletmenin farklı bölümlerinde çalışma imkanı sağlamaktadırlar.

 • Staja hergün devam etmek zorunda mıyım?

Evet. Staj için 30 işgünü tamamlamanız gerekmektedir.


STAJ RAPORU

 • Staj raporu hazırlayacak mıyım?

Evet. Staj boyunca yaptıklarınızla ilgili bir rapor hazırlamanız gerekmektedir.

 • Raporda neler yazacağım ?

Staj raporuna, staj boyunca yaptığınız çalışmalar, günlük faaliyetler, öğrendikleriniz, tecrübeleriniz ve bölüm tarafından sizden cevaplamanızı istenilen soruların cevaplarını yazacaksınız. 2008 yılında Tuğhan Akbaşak‘ın hazırlamış olduğu raporu inceleyebilirsiniz.

 • Rapor ingilizce mi olacak?

Evet. Rapor İngilizce yazılacaktır.

 • Günlük yaptığım işler raporda yazılacak mı?

Günlük çalışmalarınız hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Çok detaylı olmasa da yaptığınız genel faaliyetler hakkında bilgi vermelisiniz. Bu bilgileride staj defterine günlük olarak yazınız. 2008 yılında Tuğhan Akbaşak‘ın hazırlamış olduğu staj defterini inceleyebilirsiniz.

…12’de yemeğe gittik, yemeğin tuzu fazlaydı yiyemedim.. vs. türünden bilimsel değeri olmayan faaliyetlerinizi yazmayınız.

…ISO eğitimi oldu, montaj hattında iyileştirme çalışmaları yapıldı vs.. gibi faaliyetler anlatılmalıdır.

 • Staj raporu için standart bir format var mıdır?

Evet var. Staj defteri bilgisayarda MS Word programında yazılmalıdır.

Kapak ve ilk sayfalar için (Form4)

Sayfa boyutları : Sağ-sol, alt-üst kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır.

Ana başlıklar 14 punto ve bold, Times New Roman

Alt başlıklar 12 punto, bold ve Times New Roman

Yazı metni 12 punto ve Times New Roman..

Satır arası boşluklar 1.5 satır.

Gerekli fotoğraflar digital ortama taşınıp ilgili sayfalarda eklenmelidir.

 • Rapor için sayfa sınırı var mıdır?

Staj raporu en fazla 20 sayfa olmalıdır. Staj raporuna gereksiz resim, broşür, katalog gibi dökümanlar eklenmemelidir.

 • Staj defterimi işletmedeki yetkiliye imzalatacak mıyım?

Evet. Staj süresince sizin çalışmalarınızı kontrol eden yetkili mühendis ya da yöneticinin staj defterinizi imzalayıp kaşelemesi gerekmektedir. 


ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

 • Staj yaptığım yerdeki yetkililer benim çalışmalarımı değerlendirecekler mi?

Evet. Staja başladığınızda, yetkiliye vereceğiniz, sizin çalışma performansınızı değerlendirme formunu doldurulması suretiyle çalışmalarınız ilgililerce değerlendirilecektir.

 • Bu form Bölüm staj koordinatorune nasıl ulaşacak?

Öğrenci değerlendirme formu, yetkili yönetici tarafından doldurulduktan sonra, kapalı ve mühürlü bir zarfla postayla Kimya Bölümü staj koordinatorlüğüne gönderilmelidir.


GENEL BİLGİLER

 • Stajla ilgili önemli tarihler nelerdir?

Haziran ayının ilk haftası Cuma günü: Staj yerinin bölümce onaylanması için son tarih. (Bu tarihe kadar staj yeri ayarlanıp (Form2) bölüme sunulmuş ve kabul edilmiş olmalı)

 • Güz dönemi derslerin ilk haftası Cuma günü : Staj defteri, staj raporlarının ve öğrenci değerlendirme formlarının(Form5) bölüme son teslim tarihi. Lütfen staj defterini ve raporunu bir klasör içinde ve önce defter olacak şekilde teslim ediniz.
 • Stajla ilgili karşılaştığım problemlerin çözümünde kimden yardım alabilirim?

Stajla ilgili her türlü bilgiyi staj koordinatorünüzden alabilirsiniz.

Kimya Bölümü Staj Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bilge Baytekin
Adres: Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü, SB #311, 06800 Ankara
Tel: 312 290 2153 Fax: 312 266 4068
E-mail: b-baytekin@fen.bilkent.edu.tr