Home » News

TUBİTAK 118Z902 Projesi

TUBİTAK 118Z902 Projesinde Görev Alacak Doktora Sonrası Bursiyer Aranmaktadır

Şefik Süzer

Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü

(Tel: 312-2901476, E-Mail: suzer@fen.bilkent.edu.tr)

Başlık: Buhar basıncı düşük sıvı elektrolitlerin ve bunları içeren aygıtların elektriksel özelliklerinin incelenebilmesi için kimyasal bir analiz yöntemi olan XPS tekniğinin kullanımı

Başlama Tarihi: 1 Aralık 2019

Özet: Elektronik ve iyonik iletkenlik sergileyen ve katı-sıvı gibi iki farklı fazın bir araya geldiği ara-yüzeyleri içeren malzemeler ve bunlardan türetilmiş aygıtların, hem elektriksel hem de kimyasal özelliklerini beraber olarak ve bir kimyasal analiz tekniği olan, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) kullanılarak incelenecektir. Bu teknik çok yüksek vakum (< 10-8 mBar) ortamında yapılabildiğinden dolayı, sıvı olarak  mecburen buhar basıncı çok düşük olan ve elektriksel iletkenliği olan sıvılar incelenecektir.

Kapsam: Daha önceki çalışmalarımızda yaptığımıza benzer 1,2 ve sıvı içeren aygıtlar hazırlanarak, bu aygıtlar üzerinde DC ve AC XPS ölçümlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilecek bilgilerle, (i) Dipolar, (ii) Li, Na ve Mg tuzları içeren Dipolar ve (iii) İyonik Sıvılar içeren aygıtlardaki Katı Ara-Yüzeylerinin (Elekriksel Çift Tabakanın) kimyasal ve elektriksel özelliklerinı etkileyen parametrelerin daha da iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Bu bilgi ve bulguların yeni-nesil esnek malzemeler, piller ve süperkapasitörlerin geliştirilmesine de katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

1- “DC Electrowetting of a nonaqueous liquid revisited by XPS” P. Aydogan Gokturk, B. Ulgut, S. Suzer, Langmuir 34, 7301-7308 (2018).

2-“AC Electrowetting Modulation of Low Volatile Liquids Probed by XPS: Dilopar vs. Ionic Screening” Pinar Aydogan Gokturk, Burak Ulgut, Sefik Suzer, Langmuir 35, 3319-3326 (2018).